PRIVACY POLICY BSAFE APP

Informatie Privacyverklaring ingevolge Verordening (EU) 2016/679. In deze privacyverklaring leest u over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen en hoe daarmee omgegaan wordt. In dit document zijn ook uw rechten beschreven en de wijze waarop u daarvan gebruik kunt maken. In verband met wetswijzigingen e.d. kan de verklaring gewijzigd worden. Een nieuwe versie van de privacyverklaring wordt dan opgenomen op onze website www.swietelsky-rail.nl.

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Swietelsky Rail Benelux B.V. Een internationaal opererende spooraannemer. In bepaalde situaties verzamelt Swietelsky Rail Benelux B.V. gegevens of data. Bijvoorbeeld tijdens het uitwisselen van gegevens of bij het uitvoeren van audits, inspecties of incidentonderzoeken. Onze relaties moeten weten waarom wij soms gegevens verzamelen en wat wij daar mee doen. Dat staat beschreven in deze verklaring. Als u geen goed gevoel heeft bij de wijze waarop wij gegevens van u, uw organisatie of uw medewerkers gebruiken, kunt u hierover contact met ons opnemen. De contactgegevens staan onder aan deze verklaring.

Inhoudsopgave

 1. Toepasselijkheid
 2. Welke informatie verzamelen wij?
 3. Tot welke gegevens vraagt BSAFE app toegang?
 4. Wat doen wij met deze informatie?
 5. Hoe beschermen wij informatie?
 6. Gebruiken wij cookies?
 7. Stellen wij gegevens beschikbaar voor anderen?
 8. Wat zijn uw rechten als gebruiker?
 9. Gebruikersvoorwaarden
 10. Uw toestemming en instemming
 11. Wijzigingen aan onze privacy policy
 12. Contact

1. Toepasselijkheid van deze privacy policy

Deze privacy policy is van toepassing op de dienst "BSAFE app" welke wordt aangeboden via de app en bijbehorende website https://bsafe-swietelsky.nl. Dit omvat alle software en achterliggende toepassingen waarin gegevens worden verwerkt, opgeslagen en toegepast ten aanzien van de dienst.

2. Welke informatie verzamelen wij?

BSAFE app verwerkt uw persoonsgegevens. Swietelsky Rail Benelux B.V. treedt hierbij op als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevens die wij van u registreren zijn:


Wij bewaren de verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze gebruiksvoorwaarden en SaaS (software as a Service)- overeenkomst tussen het gebruikende bedrijf en Swietelsky Rail Benelux B.V. genoemde doeleinden te bereiken. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar, afhankelijk van de gegevens en documenten. Gegevens worden binnen 60 dagen van het systeem verwijderd wanneer het gebruik van de opdrachtgever van BSAFE app (uw werkgever / opdrachtgever) stopt.

3. Tot welke gegevens vraagt BSAFE app toegang?

4. Wat doen wij met deze informatie?

Alle informatie welke wij verzamelen kan gebruikt worden op de volgende manieren:

5. Hoe beschermen wij informatie?

De volgende maatregelen zijn getroffen om informatie te beschermen:

6. Gebruiken wij cookies?

Cookies kunnen worden gebruikt voor de werking van de applicatie, zoals bijvoorbeeld de opslag van authenticatie tokens. Er worden geen cookies gebruikt voor tracking of andere doeleinden.

7. Stellen wij gegevens beschikbaar voor anderen?

Wij verkopen, verhandelen of versturen op geen enkele wijze persoonlijk identificeerbare informatie aan anderen. Hieronder vallen niet de partijen welke ons ondersteunen in het operationeel houden van onze website en diensten, het uitvoeren van onze dienstverlening en het ondersteunen daarvan, zo lang als deze partijen overeenkomen deze informatie vertrouwelijk te behandelen.
Mogelijk kunnen wij besluiten gegevens te ontsluiten aan anderen wanneer wij dit toepasselijk achtten ten aanzien van het voldoen aan wet- en regelgeving, het toepassen van onze algemene voorwaarden, het beschermen van onze rechten of die van anderen, of uit veiligheidsoverwegingen.

8. Wat zijn uw rechten als gebruiker?

Als gebruiker van de dienst "BSAFE app" stemt u in met het gebruik van uw gegevens zoals aangegeven in deze privacy policy. U heeft als gebruiker van de dienst "BSAFE app" te allen tijde de mogelijkheid en het recht om deze toestemming in te trekken en / of uw gegevens te laten verwijderen. Hiertoe kunt u contact opnemen middels de gegevens zoals weergegeven in deze privacy policy.

9. Gebruikersvoorwaarden

Naast deze privacy policy zijn bij uw gebruik van onze dienst onze Gebruikersvoorwaarden van toepassing. Deze vind u hier.

10. Uw toestemming en instemming

Door gebruik te maken van de dienst "BSAFE app" gaat u akkoord met deze privacy policy.

11. Wijzigingen aan onze privacy policy

Wanneer wij besluiten onze privacy policy te wijzigen zal deze op deze locatie worden bijgewerkt.
De laatste wijziging op deze privacy policy heeft plaatsgevonden op 20/05/2022.

12. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Mocht u vragen hebben betreffende deze privacy policy, dan kunt u contact met ons opnemen middels onderstaande contactgegevens:

Swietelsky Rail Benelux B.V.
Laarakkerweg 11
5061 JR Oisterwijk
qhse@swietelsky-rail

12. Klachtenprocedure?

Mocht u klachten hebben betreffende deze privacy policy, dan kunt u contact met ons opnemen middels de hierboven genoemde contactgegevens. Indien u daarna nog steeds van mening bent dat wij niet op een correcte manier met uw gegevens omgaan, dan kunt u een melding doen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.